Viber съобщения за бизнеса

Надградете комуникацията с потребителите като използвате възможностите на Вайбър. Възползвайте се от интелигентната платформа на ЛИНК с автоматично пренасочване на трафика към SMS при невъзможност за доставяне на съобщението до Viber акаунта на крайния потребител.

СВЕТКАВИЧНА ДОСТАВКА

Моментна доставка на съобщението до телефона на потребителя

НИСКО СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА/ДОСТАВЯНЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Изключително ниска цена в сравнение с други комуникационни канали и много висок процент на прочитане на съобщенията от потребителите – над 90% от съобщенията се прочитат в рамките на 3 минути от получаването им

НАДЕЖДНОСТ И ИЗМЕРИМОСТ

Директна свързаност с мобилните оператори, екип от опитни експерти в продажбата, конфигурацията и поддръжка на услугите, мониторинг в реално време, отчети за реалната доставка на изпратените съобщения

Функции и предимства

 • Висококачествен канал за комуникация, който създава висока ангажираност и добри резултати за клиента и неговите потребители
 • Достъп до приблизително 2,5 млн. абонати в България, независимо от договорните им взаимоотношения с конкретен мобилен оператор
 • Съобщенията могат да имат транзакционен или рекламен характер – само текстови формат или включване на мултимедийно съдържание
 • Изпращане на съобщения на кирилица или латиница
 • Възможност за двупосочна комуникация с клиента
 • Бутони за действие и използване на чат ботове
 • Съобщенията са с дължина до 1000 символа за разлика от конвенционалните SMS съобщения

Интеграция чрез API или достъп до интегрирана Web базиран портал за изпращане на съобщения за малкия и среден бизнес

 • Избор и приоритизиране на канали за комуникация – SMS и/или Viber
 • Задаване на текстови съобщения в зависимост от избрания канал за комуникация
 • Персонализиране на съобщенията и мултимедийното съдържание и преглед на съобщението преди изпращане
 • Възможност за ограничаване и задаване на предефинирано време за доставка на съобщенията
 • Системата игнорира подадените съобщения след изтичане на предефинирания срок за доставка
 • Заплащат се само успешно доставените съобщения
 • Различни статуси на съобщенията в реално време
 • Синхронизация на мобилно и десктоп приложение
 • Доставка на съобщението по целия свят - независимо от местоположението на потребителя
 • Висока сигурност чрез криптиране на комуникацията от Viber