Silver Bullet

Интегрирано уеб базирано решение за управление на проекти за средния и малък бизнес - бързо и лесно изпращане на SMS и/или email до Вашите клиенти с едно движение

ПО-ЛЕСНО

Без необходимост от интегриране със съществуващи системи на клиента

ИНТЕГРИРАНО

Самостоятелно управление на кампании в два канала – SMS и email

ПО-ГЪВКАВО И ДОСТЪПНО

Прозрачност на процеси и ценообразуване

Как работи?

 • ЛИНК предлага на корпоративните си клиентите интерфейс, позволяващ пълна автоматизация на SMS услугата. Клиентът може да интегрира SMS комуникацията в съществуващите си системи като я персонализира според нуждите си и ползва предварително създадени темплейти на съобщения.
 • Създаване на групи контакти по различни критерии и с различен тип информация
 • Персонализиране на комуникацията - съобщенията
 • Създаване на индивидуални или повтарящи се кампании
 • Създаване на шаблони за многократна употреба
 • Отложено и/или програмирано изпращане, циклично изпращане на еднотипни съобщения
 • Два комуникационни канала на едно място с възможност за избор и управление – SMS и/или email
 • Отчетност и статус на съобщенията

Предимства

 • Без необходимост от интегриране със съществуващи системи на клиента
 • Възможност за различни акаунти в зависимост от правомощията
 • Самостоятелно управление на проекти и контакти
 • Създаване на индивидуални или повтарящи се кампании
 • Отчетност и прозрачност на процесите
 • Прозрачно ценообразуване