Събиране на съгласие - GDPR

От 25.05.2018 год е в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Лесно и удобно решение за събиране на съгласие

  • Ние в ЛИНК Мобилити се отнасяме с изключителна отговорност към опазването на личните данни и разбираме, че бизнесът трябва да отговаря на всички изисквания на приетия регламент. Мигновено получаване на съгласие и възможност за събиране на допълнителни данни за контакт от потребителите
  • За да подпомогнем нашите бизнес клиенти, създадохме специално решение за събиране на съгласие на потребителите чрез SMS.

Как работи?

  • В съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни
  • Мигновено получаване на съгласие и възможност за събиране на допълнителни данни за контакт от потребителите
  • Базирано на SMS комуникация
  • Лесно управление чрез онлайн достъп до web базиран портал
  • Управление на клиенти
  • Отложено изпращане
  • Статистика в реално време