LINK Conversations

Нови бизнес възможности с интелигентна мобилна комуникация

LINK Conversations генерира повече последователи, реализира повече продажби и укрепва лоялността на Вашите клиенти. Ние интегрираме всичките си комуникационни канали в един прост, влиятелен и надежден комуникационен интерфейс, който Ви дава възможност да:

ДОСТИГНЕТЕ

Повече настоящи и потенциални клиенти на мястото, където се намират в момента

АНГАЖИРАТЕ

Клиентите като им предоставите достъпна интерактивност за по-голямо опознаване на Вашата марка

РАЗВИВАТЕ

Клиентския опит и удовлетворение, за да разраствате бизнеса си

От едностранни информационни съобщения към интерактивен разговор

Традиционните текстови съобщения често са изцяло едностранно информативни. Обикновено те се използват за еднопосочна комуникация, като например потвърждаване на парола, напомняния за срещи, актуализации за доставка на пратки, купони с отстъпки, промоционални оферти и др.

Повечето съобщения не подканват към отговор. Но съобщенията могат да имат много по-голяма полза за Вашия бизнес, ако са под формата на разговор.

Перфектно решение за:

 • Единен интегриран комуникационен интерфейс
 • Лесни и интуитивни чат възможности
 • По-естествен диалог компания-клиент
 • По-кратък път към действие и продажби
 • Персонализиран дизайн обвързан с марката

Основни предимства

LINK Mobility Link Conversations

Маркетиране и бизнес профилиране

Силните визуални и интерактивни елементи помагат да откроите своя бизнес профил и имидж. Убедителното показване на марката Ви отличава от конкуренцията

LINK Mobility Link Conversations

Персонализирани разговори и подтикване към покупка

Клиентски ориентираният чат Ви дава възможност да комуникирате на по-лично ниво с аудиторията си. Естественото взаимодействие в реално време предоставя удобство и ангажираност, водещи до засилен интерес и целенасочени действия от страна на клиентите

LINK Mobility Link Conversations

Разширени възможности за изпращане на оферти и продажби

Ангажирането на Вашия клиент чрез правилния комуникационен канал и контекст създава нови бизнес възможности. Предоставянето на правилното съдържание и изпращане на оферта в точното време води до увеличаване на продажбите, включително на свързани продукти, повторни продажби и като цяло увеличава процента на привлечени нови клиенти

Факти относно LINK Conversations

 • Мултиканална комуникация с богато съдържание
 • Работи на различни мобилни устройства (Android/iOS)
 • Без необходимост от приложения или от създаване на акаунти
 • Независими от стандартите и използване на API (приемане на нови канали)
 • Включва снимки, видео, гласови съобщения, уеб линкове, QR кодове, гео-локация и др.
 • Отговаря на изискванията на общия регламент за защита на данните (GDPR)

По-добра комуникация, основана на данни

Ние в LINK Мобилити вярваме, че систематизираното събиране и използване на данни е основният инструмент за сближаване между компаниите и техните клиенти. Всичко е въпрос на законно и интелигентно обработване на данните, което ни позволява да ползнаваме и адресираме по-добре постребителите си.

Прочети повече на LINK Mobility Intelligence

Разликата между традиционните съобщения и двупосочната комуникация е, че Вашата компания кани клиентите си да отговорят и да се ангажират чрез клиентско ориентирана комуникация между тях и компанията. Вие предоставяте информация и насърчавате клиентите да участват.

В днешно време основната цел се свежда до това да се намерят нови начини за привличане на ограниченото внимание на потребителите.

LINK Conversations е връзката между увеличаващите се по обхват различни канали за комуникация и постигането на безпроблемно ниво на клиентско обслужване независимо от използвания канал, което Ви помага да:

 • се свържете с повече клиенти
 • опростите каналите за комуникация
 • обогатите диалога с клиента